Teaser

Bewust omgaan met IT Services

Waar komen al die internet bankieren storingen toch vandaan en wat kan je er er aan doen?

Veel bedrijven richten hun aandacht op het snel ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe diensten. Deze wens naar snelle ontwikkeling word ondersteund door de Agile werkwijze waarbij scrum ontwikkelteams continue en in korte sprints van enkele weken nieuwe componenten opleveren. Door diverse oorzaken raakt het beheer van de bestaande diensten wat op de achtergrond en de kwaliteit van de geleverde diensten neemt af. In dit artikel wil ik “Smart Monitoring” introduceren, een werkwijze  voor het efficiënt en effectief monitoren en verbeteren van stabiliteit en beschikbaarheid van IT services.

Het probleem met de huidige werkwijze

 • De oorzaken
  • Teams moeten sneller ontwikkelen en hebben minder tijd voor beheer en opimalisatie
  • Specifieke specialismen en afdelingen worden uitgefaseerd (kosten besparing)
  • Teams moeten alles zelf doen, alles zelf uitzoeken, alles kunnen:
   • Ontwikkelen
   • Beheer (indicent afhandeling, optimalisatie)
  • Beheer kost tijd en vraagt om specifieke kennis en ervaring
  • Beheer word teruggebracht tot een minimum (incident afhandeling)
 • De gevolgen
  • De kennis en betrokkenheid van het team bij de business processen en systemen neemt af
  • De kosten van hardware resource gebruik nemen toe (geen tijd voor optimalisatie)
  • Het aantal storingen en incidenten neemt toe
  • De beschikbaarheid en kwaliteit van IT services neemt af
  • De tevredenheid van klanten neem af

Waarom zouden we er wat aan doen?

Omdat onze klanten er om vragen
beschikbaarheid-ib

Beschikbaarheid internet bankieren

De diensten van grote bedrijven en instellingen als banken, telecom en de overheid vormen een essentieel onderdeel van onze dagelijks activiteiten. De beschikbaarheid van internet- en mobiel bankieren bij banken is heel belangrijk. Deze is afhankelijk van IT-systemen, het onderhoud daarvan en mogelijk ook incidentele storingen. Soms zijn internet- en mobiel bankieren hierdoor niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar.

Omdat de overheid het eist

Dit onderwerp is dan ook bij de politiek ter sprake gekomen zie: Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over storingen en fraude bij online bankieren (Ingezonden 24 januari 2014). Dit heeft weer geresulteerd in  gezamenlijke activiteiten bij het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en de Betaalvereniging Nederland.

De Betaalvereniging Nederland organiseert voor haar leden de gezamenlijke taken in het nationale betalingsverkeer. Haar leden zijn aanbieders van betaaldiensten: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. De taken van de Betaalvereniging liggen op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken. Voor een actueel en historisch overzicht van de beschikbaarheid zie: Beschikbaarheid internet- en mobiel bankieren

Omdat we er geld mee kunnen besparen

Monitoring is niet alleen een hoofdpijn dossier voor management maar heeft ook prettige bijwerkingen. De kosten van het herstellen van falende services kan naar beneden omdat incidenten eerder ontdekt worden of zelfs voorkomen kunnen worden. Door een beter inzicht in de infrastructuur kunnen op voorhand de zwakke plekken worden ontdekt en gerepareerd. Het grootste voordeel en nog snel binnen te halen is de besparing op kosten van resources. Service draaien namelijk op servers, meestal Linux op een virtualisatie laag zoals VMWare. De toekenning van services aan servers is werk voor specialisten want er moet rekening worden gehouden met zoveel aspecten als eigenaarschap, optimale resource benutting, high availabilit and geografische locatie. Door dit uit te besteden aan een geautomatiseerde resource planner kunnen enorme kosten besparingen worden bereikt en tegelijkertijd een meer betrouwbare infrastructuur.

Hoe lossen we dit probleem op

Awareness

Quality awareness

De uitdaging nu is het ontwikkelen van een oplossing waarbij ontwikkelteams de juiste werkwijze en tooling krijgen aangereikt om hun werk te kunnen doen. Smart Monitoring is een praktische aanpak en denkwijze met als doel het verbeteren van de stabiliteit en beschikbaarheid van IT services. We bereiken dit door het verhogen van kwaliteit bewustzijn en de inzet van een bedrijfsbreed inzetbaar monitoring systeem dat word aangeboden aan ontwikkelteams in de vorm van een beheerde dienst.

Wat is Smart Monitoring

SmartMonitor_logoSmart Monitoring is een werkwijze  voor het efficiënt en effectief monitoren en verbeteren van stabiliteit en beschikbaarheid van IT services. Smart Monitoring is een platform oplossing gebaseerd op high speed streaming technologie, graph databases en common sense (ervaring).

Wat bied Smart Monitoring

Overview

Business transaction monitoring

De Smart Monitor bied een totaalbeeld over de gehele business keten (business transacties en systeem componenten), maar kan ook inzoomen op detail nivo. Het is ontworpen voor gebruik door scrum ontwikkelteams, product owners en de business als hulpmiddel voor het dagelijks beheer, incident management (war room) en als exploratie hulpmiddel voor analyse en optimalisatie. Het maakt gebruik van bestaande informatie bronnen zoals ElasticSearch en Graphite, normaliseert en verrijkt de ruwe data en presenteert het hieruit gevormde beeld in configureerbare dashboards. Het bied oplossingen voor alerting, automated operations en predictive monitoring.

This article is part of a series on monitoring.

I work as a consultant and developer, building and managing microservices.

Advertisements

One thought on “Smart Monitoring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s